Hướng dẫn: sử dụng Facebook Audience Network plugin trong Corona SDK

Thảo luận trong 'Tutorials và Thủ thuật lập trình' bắt đầu bởi Khúc Vương, 19/1/16.

 1. Administrator
  Khúc Vương
  Nhân viên CoronaViet
  Tham gia ngày:
  17/1/14
  Bài viết:
  497
  Đã được thích:
  130
  Corona Labs đã phát hành Facebook Audience Network plugin. Plugin mới này cho phép bạn thực hiện quảng cáo Facebook trong ứng dụng Corona. Sử dụng API quen thuộc như .load() và .show(), bạn có thể dễ dàng thực hiện Facebook Audience Network trong các ứng dụng của bạn và bắt đầu kiếm tiền với sức mạnh của Facebook.

  [​IMG]

  Để bắt đầu, hãy truy cập vào trang Getting Started with the Audience Network để nó hướng dẫn bạn đi qua các thiết lập cho các ứng dụng sẵn có hoặc một ứng dụng mới.

  Thử nghiệm Facebook Audience Network
  QUAN TRỌNG - Facebook có một phương thức gọi quảng cáo thử nghiệm khác với các nhà cung cấp quảng cáo khác. Để thử nghiệm quảng cáo trong thời gian thực hiện của plugin này, bạn phải tuân theo các yêu cầu của họ. Xin vui lòng đọc các ghi chú trong fbAudienceNetwork.init() và thực hiện theo các bước trong đó để bật quảng cáo thử nghiệm.

  Khởi tạo plugin
  Về phía Corona, plugin này đã được kích hoạt sẵn cho bạn. Một khi ứng dụng Facebook được thiết lập trong Facebook Developer Portal, thêm plugin vào build.settings của bạn:
  Mã (Lua):
      plugins =
      {
          ["plugin.fbAudienceNetwork"] =
          {
              publisherId = "com.coronalabs",
              supportedPlatforms = { iphone=true, android=true, osx=true, ["win32-sim"]=true },
          },
      },
  Sau đó, trong main.lua của bạn, hãy xem ví dụ cơ bản này để làm cơ sở cho việc thực hiện quảng cáo Facebook:
  Mã (Lua):
  local fbAudienceNetwork = require( "plugin.fbAudienceNetwork" )

  -- Định trước Facebook placement IDs; thay thế điều dưới đây với những gì bạn có được
  local bannerPlacementID = "[your banner placement ID here]"
  local interstitialPlacementID = "[your interstitial placement ID here]"

  -- Ad listener function
  local function adListener( event )

      -- Khởi tạo Facebook Audience Network thành công
      if ( event.phase == "init" ) then
          print( "Facebook Audience Network event: initialization successful" )

          -- Một quảng cáo đã được load thành công
          elseif ( event.phase == "loaded" ) then
              print( "Facebook Audience Network event: " .. event.type .. " ad loaded successfully" )
              if ( event.type == "banner" ) then
                  -- Để hiển thị banner sau khi load thành công, gọi fbAudienceNetwork.show() ở đây
              elseif ( event.type == "interstitial" ) then
                  -- Để hiển thị interstitial sau khi load thành công, gọi fbAudienceNetwork.show() ở đây
              end

      -- Một quảng cáo interstitial bị đóng bởi người dùng
      elseif ( event.phase == "closed" ) then
          print( "Facebook Audience Network event: " .. event.type .. " ad closed by user" )
          -- Xử lý bất kỳ nhiệm vụ nào có liên quan đến việc một quảng cáo bị đóng bởi người dùng

      -- Quảng cáo được clicked/tapped
      elseif ( event.phase == "clicked" ) then
          print( "Facebook Audience Network event: " .. event.type .. " ad clicked/tapped by user" )
          -- Xử lý bất kỳ nhiệm vụ nào có liên quan đến việc một quảng cáo được tap bởi người sử dụng

      -- Load quảng cáo thất bại
      elseif ( event.phase == "failed" ) then
          print( "Facebook Audience Network event: " .. event.type .. " ad failed to load" )
      end
  end

  -- Khởi tạo Facebook Audience Network
  fbAudienceNetwork.init( adListener )
  Load quảng cáo
  Không giống như một số nhà cung cấp quảng cáo, quảng cáo Facebook phải được load sẵn trước khi chúng được hiển thị. Thực hiện điều này bằng cách gọi fbAudienceNetwork.load():
  Mã (Lua):
  -- Banner
  fbAudienceNetwork.load( "banner", bannerPlacementID, "BANNER_HEIGHT_50" )
  -- Interstitial
  fbAudienceNetwork.load( "interstitial", interstitialPlacementID )
  Hiển thị quảng cáo
  Một khi một quảng cáo được load, bạn có thể hiển thị nó bằng cách sử fbAudienceNetwork.show().
  Mã (Lua):
  fbAudienceNetwork.show( "banner", bannerPlacementID, { yAlign="bottom" } )
  Một cách khác, đây là một ví dụ sẽ kiểm tra nếu một quảng cáo được load trước khi nó được hiển thị:
  Mã (Lua):
  if ( fbAudienceNetwork.isLoaded( interstitialPlacementID ) == true ) then
      fbAudienceNetwork.show( "interstitial", interstitialPlacementID )
  end
  Ẩn quảng cáo
  Cuối cùng, giống như các mạng quảng cáo khác, bạn có thể ẩn quảng cáo với fbAudienceNetwork.hide():
  Mã (Lua):
  fbAudienceNetwork.hide( bannerPlacementID )
  Chú ý
  • Bạn có thể có download một ví dụ hoàn chỉnh hơn trên GitHub tại đây.
  • Bạn có thể xem tài liệu về Facebook Audience Network để có được dữ liệu đầy đủ hơn.
  • Facebook Audience Network plugin sử dụng một mô hình chia sẻ doanh thu, tức là lần hiễn thị thứ 5 trong ứng dụng của bạn sẽ là của Corona Labs. Điều này về cơ bản là một chia sẻ 80:20. Ngoài ra không có bất kỳ bổ sung nào khác.
  Lời kết
  Facebook Audience Network plugin mang đến một tùy chọn kiếm tiền mới cho các nhà phát triển Corona được gọi gọn trong một thiết lập đơn giản, dễ dàng thực hiện chỉ với một vài API.

  ***Update

  Dường như Corona Labs đã hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề, họ đã cùng nhau nhìn nhận sâu hơn vào điều này và đã quyết định thay đổi mô hình chia sẻ này theo từng cấp bậc đồng thời cập nhật lại plugin.

  Mô hình mới bắt với một tỉ lệ 1:6 (khoảng 16,5% doanh thu), tức 5 quảng cáo đầu tiên sẽ là placementID của nhà phát triển, quảng cáo thứ 6 sẽ là placementID của Corona Labs. Sau 10.000 requests (mỗi ngày), tỉ lệ chia sẻ sẽ giảm xuống còn 1:8 (12,5% doanh thu). Nếu ứng dụng tạo ra nhiều hiển thị và tích lũy thêm 30.000 requests trong ngày hôm đó, tỷ lệ sẽ giảm xuống còn 1:10 (hoặc 10%). Ngoài ra, nếu ứng dụng có thể đạt hơn 1 triệu requests quảng cáo trong một ngày, tỷ lệ sẽ chỉ còn 1:20 (hoặc 5%). Bởi vì không có cách nào biết được có bao nhiêu quảng cáo mà ứng dụng sẽ cung cấp trong một ngày, nên cứ 10.000 quảng cáo đầu tiên, tỉ lệ sẽ là 1: 6. Từ 10.000 đến 40.000 tỉ lệ sẽ là 1: 8 và cứ như thế... Để tạo cho các nhà phát triển một tâm lý tốt hơn, nếu những ứng dụng Corona thực hiện Facebook Audience Network plugin trước ngày 1 Tháng 3, nhà phát triển của ứng dụng đó sẽ chỉ chia sẻ với một tỉ lệ là 5% trong tất cả các bậc.

  ***Update
  Tỉ lệ chia sẻ đã được quy định lại, sẽ là 5% cho tất cả.
  Last edited: 15/2/16

Chia sẻ trang này