Storyboard là một giải pháp xây dựng các trang, nó dùng để tạo và quản lý các trang trong Corona. Thư viện này được cung cấp để chúng ta có thể tạo ra và chuyển đổi giữa các trang trong ứng dụng một cách dễ dàng.
io là một thư viện do corona cung cấp để chúng ta có thể thao tác với các tập tin. Nó cho phép đọc tập tin, ghi tập tin và có thể tạo mới tập tin. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với file trong Corona
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tận dụng lợi thế của một thư viện có sẵn sử dụng cực kỳ đơn giản và rất hữu ích đó là API native.showPopup().
Ở bài này, mình xin hướng dẫn các bạn về cách sử dụng button trong Corona và sự kiện cho Button.
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về bài đầu tiên khi làm quen với Corona. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một project cơ bản như thế nào và hiện chữ Hello Corona lên màn hình máy ảo.